Telefon

Segítünk

+36 1 221 8930

Ajánlatkérés

Adatkezelési tájékoztató

A Promotrade Kft. (székhely: 2119 Pécel, Álmos vezér u. 32., Cg: 13-09-143718) úgy is, mint a fruitnet.hu oldal (a továbbiakban: fruitnet webáruház) üzemeltetője - a továbbiakban: Promotrade - a weboldalon történő adatkezelés tekintetében az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Értelmező rendelkezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal felhasználója az ún. „felhasználó” (a továbbiakban: felhasználó) számára biztosítsa annak a lehetőségét, hogy a felhasználó a vállalati oldalon tájékozódjon, ajánlatot kérjen, illetve a webáruházban rendelést adjon le, továbbá rendelkezzen arról, hogy a megrendelt termékeket milyen módon és hol kívánja átvenni, az ellenértéket kiegyenlíteni.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy a felhasználót a Promotrade Kft. tájékoztassa aktuális ajánlatairól, akcióiról, hűségprogramjairól.

 

3. Kezelt adatok, személyes adatok

A felhasználó személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbi személyes adatokra terjed ki:

 

Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával - azaz a weboldalon történő regisztráció alkalmával a checkbox kipipálásával, illetve hírlevélre történő feliratkozáskor - elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, továbbá ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a saját és esetlegesen harmadik személy személyes adatának a Promotrade Kft. részére történő megadásáért és a megadott személyes adatok valódiságáért kizárólagosan felel, a megadott személyes adatok hamis vagy nem létező, illetve jogszerűtlen voltáért a Promotrade Kft. a felelősségét kizárja. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik harmadik személy hozzájárulásával ahhoz, hogy a harmadik személy személyes adatát a Promotrade Kft. és a Promotrade Kft. által igénybevett adatfeldolgozók részére a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint átadhatja. Felhasználó kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a megadott személyes adatokkal összefüggésben harmadik személy részéről védett jogai sérelme okán a Promotrade-del szemben bármilyen igényérvényesítésre kerülne sor, úgy a felhasználó köteles a Promotrade-et ezen igények alól teljes körűen mentesíteni.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban érintett alatt érteni kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott felhasználót és a címzettet is, amennyiben a címzett nem azonos a felhasználóval, így harmadik személynek minősül.

 

4. Adatkezelő személye

 

Cégnév: Promotrade Kft.

Székhely: 2119 Pécel, Álmos vezér u. 32.

Cégjegyzékszám: 13-09-143718

Adószám: 11767626-2-13

Telephely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.

 

 

 

 

 

Adatfeldolgozó személye

Név

Cím

Tevékenység

Bere-Net Kft.

4611 Jéke, Viola u. 38.

Webáruház fejlesztés, karbantartás

Cégmenedzser Szoftver Kft.

1081 Budapest, Rákóczi út 61.

Vállalatirányítási rendszer szolgáltatás

Profitárhely Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Tárhely szolgáltatás, SSL tanúsítás

Google Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mail szolgáltatás, webanalitika, SEO

Instripe Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Pirosrózsa u. 24/a.

Könyvelés, bérszámfejtés

X-com.hu Kft. 1174 Budapest, Ősrepülő utca 26. 

Rendszerfelügyelet, felhő szolgáltatás

The Rocket Science Group LLC.

675 Ponce de Leon Av. NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308

Hírlevél rendszer

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Csomagok és levelek kézbesítése

FámaFirst Kft.

1194 Budapest, Viola u. 38.

Logisztika

Facebook Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Közösségi média hirdetés

 

5. Adatkezelés időtartama

Az érintett beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelés céljára felhasználja és azokat jelen adatvédelmi irányelvek betartásával mindaddig használja, míg a felhasználó ezt korlátozza vagy törli.

 

6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A személyes adatok az érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

7. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett amennyiben nem ért egyet a kérelem tárgyában meghozott adatkezelői döntéssel, úgy az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül az Info.tv. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

8. Záró rendelkezés

A Promotrade Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.-ben) foglaltak az irányadók.

 

Budapest, 2019. június 25.

Promotrade Kft. - fruitnet.hu webáruház


Tanácsra lenne szüksége?
Segítünk! Telefonszám +36 1 221 8930

Mivel foglalkoznak?

Önökre szabjuk a reklám termékeinket!

<
>

Egyszerűen és gyorsan dolgozunk

Hogyan működik a gyakorlatban?

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Felveszik velük a kapcsolatot, munkatársunk pedig 1 munkanapon belül visszahívja önöket és megbeszélik a projekt részleteit.

Tervezés

Tervezés

Egyeztetjük a megjelenítendő grafikát, majd részletes árajánlatot készítünk. Ennek megrendelése után munkatársaink látványtervet készítenek a gyártás előtt.

Kivitelezés

Kivitelezés

A tervek jóváhagyása után elvégezzük a munkát, minden logót, feliratot és egyéb grafikai elemet gondosan elhelyezünk a termékeken.

Kiszállítás

Kiszállítás

Az elkészült tárgyakat gondosan becsomagoljuk és a megbeszélt szállítási módon eljuttatjuk önökhöz.

Most aktuális

Hírek, újdonságok

A blokklánc technológia a reklámtárgyak piacán

A blokklánc technológia a reklámtárgyak piacán

Ha a blockchain-ről van szó, a legtöbben még mindig a bitcoin-ra és más kriptovalutákra gondolnak. Pedig az elosztott adatbázisok nem csak a pénzügyi szférát forradalmasíthatják. Cikkünk az AWARE™ eljárást ismerteti, amely garantálja, hogy a hitelesített termékek valóban rPET alapanyagokból készültek.

Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Promotrade Kft-nél

Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a Promotrade Kft-nél

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01236

CSR-Program

CSR-Program

A CSR stratégiája három pilléren áll. Ezen irányelveket megkapta cégünk valamennyi munkatársa, tevékenységét mindenki ezeknek megfelelően folytatja.

Még több